Pointer Yazılım & Danışmanlık

6 Şapka Eğitimi

Bu eğitim, düşünce ve önerilerin belirli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan çok kuvvetli ve önemli bir düşünme metodudur. Şapkalar düşüncelerin ayrıştırılması için kullanılan bir semboldür. Katılımcılardan...

Karar Verme Teknikleri Eğitimi

İşletmenin ihtiyaç duyduğu verilerin belirlenmesi, belirlenen verilerin toplanması, belli periyodlarla analizinin yapılmasıdır. Karar alımını...

Performans Değerlendirme Eğitimi

Bu eğitim, kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem oluşturmayı hedefler. Aynı zamanda bu...

Risk Yönetimi Eğitimi

Alınan eğitimler doğrultusunda; işe alımdan başlayıp, devamında oryantasyon süreçleri, uygulama süreçleri, üretim süreçleri, bakım süreçleri, satış ve pazarlama süreçleri vb. bütün birimlerle ilgili, stratejik riskler, mali riskler, marka riskleri...

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda SWOT Analizi ile süreçlerin durum analizi yapılarak, 6 Şapka ile özgür düşünme ve yorumlanması sağlanacaktır. Doğru çözüm ve doğru teşhis için problemler belirlenerek, birimler arası iletişim ve etkileşim problemlerin gruplandırılması ile, nitel...

İş Analizi Eğitimi

İşgücü planlama, performans kriterleri, çalışan bilgi ve becerilerine göre yapılan Görev tanımlarının İşe dönüşme süreçlerindeki, kazanımları...

SWOT Analizi Eğitimi

Bu eğitim, her türlü iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönlerin ve fırsatları en üst düzeye çıkarırken, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirmenize yarar sağlayacak plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi gerek kurumların gerek kişilerin daha...

İLETİŞİM

Adresimiz

Kazım Dirik Mahallesi Üniversite Cad. No:116 Kat : 4/44

Email

info@pointerdanismanlik.com

Telefon

0 232 700 23 12

Yükleniyor
Mesajınız gönderilmiştir!